Clubinfo

Aantal actieve leden: ?
Aantal ereleden:?
Stichtingsveradering op ?
Officiële erkenning op ?
Keureuitreiking op ?
Onze meterclub is ?

Bestuur

Voorzitter : /
Inkomend voorzitter: /
Uittredend voorzitter : /
Protocol meester: /
Secretaris : /
Penningmeester : /